Stamgroepen

Leren van met elkaar
Bij de Springplank zitten kinderen van verschillende leeftijden en met een verschillend ontwikkelingsniveau bij elkaar in één stamgroep. Ieder schooljaar stroomt een deel van de groep door. Dit houdt de groep dynamisch. Kinderen kunnen zo ervaren wat het is om de oudste of de jongste te zijn. Het geeft ze de gelegenheid om te helpen of geholpen te worden. Ze leren met en van elkaar. 

Zelfstandig werken
We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Daarom werken we met dag- en weektaken, waardoor de leerlingen zelf de stof leren plannen. Onze roosters hebben een vaste en herkenbare structuur. Hierdoor weten de kinderen goed wat er wanneer van hen wordt verwacht. Vanaf de onderbouw wordt er heel expliciet aandacht besteed aan zelfstandig leren.

Stamgroepen in schooljaar 2021-2022
 
 
     Groepsnaam     Stamgroepleider(s)    
Groep 1-2 a De superhelden juf Ivet & juf Debby
Groep 1-2 b De kristallen juf Anouk  
Groep 2-3   (HB) De dierenliefde juf Monique  
Groep 3-4 a De waterval juf Linda & juf Heleen
Groep 3-4 b De wereldreizigers juf Cynthia  
Groep  5/6 a De bliksemflitsen juf Ilona & meneer Bart
Groep 5/6 b De schatzoekers  meneer Bart  
Groep 4/5 (HB) De breinbrekers juf Nadja  
Groep 5/6/7 (HB)             De uitzoekers juf Sylvia  
Groep 7-8 a Dreamteam  juf Renate & juf Heleen
Groep 7-8 b De tijdreizigers juf Kim-Ly  
Directeur    meneer Sjoerd  
Intern Begeleider    juf Riana  
Bewegingsonderwijs       juf Astrid  
Administratie   juf Daniëlle  
Leerlingenbegeleiding      juf Lilianne  
Conciërge   juf Berna