Welkom op de website van De Springplank

Basisschool de Springplank is een levendige basisschool in Teteringen. We zijn een kleinschalige school waar iedereen elkaar kent. De kinderen krijgen onderwijs volgens de vier principes van het Jenaplanonderwijs.
Hierbij is samen het sleutelwoord en zorgen we ervoor dat de kinderen in kleine groepen onderwijs op maat krijgen. We creëren een veilige leeromgeving waar we werken,  gesprekken voeren, spelen en vieren.  In stamgroepen met verschillende leeftijden leren ze van en met elkaar. Zo kunnen ze zich maximaal ontwikkelen tot zelfverzekerde, gelukkige mensen die oog hebben voor elkaar en hun omgeving.

Vanaf schooljaar 2019-2020 bieden we  fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen aan. We hebben een groep 2/3 met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong  een groep 4/5 en een groep 6/7/8 met hoogbegaafde kinderen.  


Wilt u een (video)rondleiding of meer informatie, neem dan gerust contact met ons op!